Tworzę projekty, które konwertują i sprzedają

Jestem ekspertem digital marketingu z ponad 4-letnim doświadczeniem. Moje projekty są spójne i opierają się na dwóch fundamentalnych filarach: konwersjach oraz sprzedaży. Transparentność i zaangażowanie są moimi podstawowymi wartościami.

Osiągam wysokie rezultaty, ponieważ nigdy nie zapominam o lejku marketingowym. Jestem świadomy, że konwersje i sprzedaż to nie tylko efekt działań performance – to przede wszystkim kreatywna praca na każdym etapie customer journey. Od momentu zwrócenia uwagi (Attention), poprzez zainteresowanie (Interest) i pragnienie (Desire), aż po konkretne działanie (Action).

Zdaję sobie sprawę, że lojalność (Loyalty) klienta to niezbędny element długotrwałego sukcesu. Dlatego moje podejście obejmuje pełny model AIDAL. Dbam o każdy etap, by Twoja firma nie tylko zdobywała uwagę, ale również utrzymywała silne relacje z klientami na dłuższą metę.

Ponadto, wyznaczam cele SMART, by skutecznie planować i realizować swoje działania marketingowe:

  • Skonkretyzowane (specific): jednoznacznie określone, eliminujące wszelkie niejasności.
  • Mierzalne (measurable): możliwe do zmierzenia.
  • Osiągalne (achievable): realne, ale jednocześnie wymagające wysiłku, aby je osiągnąć.
  • Realistyczne (realistic): zgodne z możliwościami i zasobami zespołu.
  • Określone w czasie (time-bound): z wyznaczonym terminem realizacji.

Moje specjalizacje

Działam w myśl zasady zero-waste

Reklama jest droga. Dlatego każda wydana złotówka ma znaczenie. Jako odpowiedzialny digital marketer dążę do perfekcji w obszarze Google Ads i SEO. Moje strategie marketingowe są precyzyjne, a strony internetowe oparte na WordPress/ WooCommerce zawsze dostosowuję do potrzeb zarówno użytkowników, jak i wyszukiwarek.

Poznajmy się